Program

24

CZERWCA 2024

PONIEDZIAŁEK

10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

11:00

Rozpoczęcie konferencji

Tomasz Michałek
Redaktor Naczelny “Kwartalnika NTM”

Przywitanie uczestników konferencji

Anna Sarbak
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”

11:10

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Neuromodulacja – 30 lat na świecie, 5 lat w Polsce

lek. med. Maciej Oszczudłowski, lekarz urolog, Oddział Kliniczny Urologii Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego CMKP w Warszawie

11:25

SESJA 1:
UROGINEKOLOGIA – Z CZYM SIĘ DZISIAJ MIERZYMY?

Moderator: Tomasz Michałek, Redaktor Naczelny “Kwartalnika NTM”

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

  • prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, lekarz ginekolog, Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego CM UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
  • dr hab. n. med. Anna Kołodziej, prof. UMW, lekarz urolog, Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologii we Wrocławiu
  • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, lekarz geriatra, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
  • dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP, Kierownik Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Sesja pytań i odpowiedzi

12:55

PRZERWA NA KAWĘ

13:25

SESJA 2:
ZESPOŁY BÓLOWE DNA MIEDNICY U KOBIET I MĘŻCZYZN

Moderator: Maja Marklowska-Tomar, dziennikarka medyczna

Zespoły bólowe dna miednicy u kobiet
dr n. med. Beata Rutkowska
, lekarz ginekolog, Katedra i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego CM UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Zespoły bólowe dna miednicy u mężczyzn
lek. med. Anna Bonder-Nowicka
, lekarz urolog, Oddział Urologiczny Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Rola fizjoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi dna miednicy
mgr Agnieszka Szczepocka
, fizjoterapeutka uroginekologiczna, Centrum Medyczne MCC w Warszawie

Sesja pytań i odpowiedzi

14:25

PRZERWA NA OBIAD

15:25

WYSTĄPIENIE EDUKACYJNE

15:40

SESJA 3:
JAK PRZEŁAMAĆ TABU ROZMAWIAJĄC O NTM?

Moderator: Marta Markiewicz-Melon, dziennikarka medyczna

Prezentacja wyników badania “Ocena potrzeb chorych w zakresie wykorzystania środków chłonnych”
Marta Markiewicz-Melon

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

  • Wioleta Tomczak, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Kobiet
  • red. Karolina Kowalska, Dziennik Gazeta Prawna
  • Aleksandra Bodzińska, członkini Stowarzyszenia “UroConti”

Sesja pytań i odpowiedzi

16:35

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI